شیر توپی استنلس استیل

 

شير توپي يا گازي شيرهايي با حركت چرخشي ميباشند كه در آنها از مجرابندي كه به شكل كروي ميباشد استفاده ميشود.كه اين مجرابندها براي باز و بسته كردن جريان مورد استفاده قرار ميگيرد.

Ball Valve ها شـيرهاي ساده قـطع و وصـل هسـتند كه از يك قطـعه توپي شكل براي متوقف كردن و راهاندازي دبي سيال در پايين دست شير استفاده ميشود با چرخش ساقه شير به سمت موقعيت بازشدن توپي چرخيده و سوراخي كه در وسط آن تعبيه شده است در مسير ورود و خروج سيال قرار ميگيرد و در نتيجه سيال از شير عبور ميكند. وقتيكه توپي طوري بچرخد كه سوراخ آن عمود بر مسير سيال قرارگيرد، دبي سيال متوقف ميگردد. وقتي كه توپي در موقعـيت نيمه باز قرار ميگيـرد، جريان آشـفتهاي در شير ايجاد ميشود اين مشخصه باعث محدوديت كاربرد Ball Valve ميگردد. بنابراين بايستي فقط در كاربردهاي كاملاً باز يا كاملاً بسته بكار روند.

در Ball Valve هايي كه در سيستمهاي فرآيند بكار مي روند ممكن است از عملگرهاي مختلفي به منظور كنترل مستقيم يا از راه دور شير استفاده شود. متداولترين اين عملگرها يا بصورت دستي بوده و يا توسط يك موتور كار مي كنند. شيرهاي دستي داراي يك چرخ يا اهرم دستي مي باشند كه مستقيماً يا از طريق يك گيربكس به ساقه شير وصل ميشوند. با حركت ساقه شير به اندازه يك قوس 90 درجه، شير باز يا بسته ميشود.

در بيشتر Ball valve ها عمل كردن شير در حالتي روي ميدهد كه دسته شير تا 90 درجه بچرخد. برخي از Ball valve ها داراي عملگرهايي هستند كه بصورت دنده خورشيدي عمل ميكنند. اين نوع از دنده ها به شير اجازه ميدهند كه از دستـه كوچكتري استفاده كنند ولي نيروي حاصله از آنها به اندازه يك شير بزرگ ميباشد. از شير توپي براي كنترل جريان فقط زماني كه سيال گاز باشد ميتوان استفاده كرد.


مزیت استفاده از Ball Valve:

شیر توپی

» قيمت پايين تر نسبت به ساير شيرها

» عمل كردن سريع در باز و بسته شدن

» عمل كردن در 1/4 بسته بودن و باز بودن مجراي توپي

» يكپارچه بودن قطعات آن و عدم نياز به روانكاري

» وزن كم ،ساختمان فشرده ،نصب و بهره برداري آسان

» گشتاور پايين مورد نياز جهت باز و بسته كردن(در نتيجه انتخاب آسانتر عملگر)

» استفاده از شيرهاي توپي چند راهي براي تغيير جهت جريان


بطور متعارف اين سري از شيرها مشخصه هاي كمتري براي تنظيم جريان دارند و همچنين در وضعيت تنطيم جريان بدليل سرعت بالاي سيال، نشيمنگاه در معرض سايش سريع قرار ميگيرد. يكي ديگر از اشكالات Ball Valve ها حبس شدن مقداري از سيال در داخل توپي در هنگام بسته شدن ميباشد.


مسير ورود سيال به Ball Valve ها به صورتهاي ذيل مي باشد:

1. بصورت كاهش در سطح مقطع (Reduced Bore) در اين نوع يك حالت اُرفيس مانند داريم و سطع مقطع حفره روي گوي كمتر از ورودي و خروجي شير است.

2. بصورت مسير كاملاً باز (Full Port Pattern) در اين نوع حفره روي گوي به اندازه قطر ورودي و خروجي شير ميباشد.

کلمات کلیدی

شیر توپی , اطلاعات شیر توپی , تحقیق شیر توپی , شیر توپی چیست , قیمت شیر توپی , عکس شیر توپی , قیمت روز شیرآلات , شیرالات شیر توپی , فروش شیر توپی واردات شیر توپی , شیر توپی وارداتی , شیر فلکه توپی , شیرفلکه فلنجدار , فلکه توپی استیل , شیرفلکه استنلس , شیرآلات وارداتی , شیرآلات توپی اروپایی , فلکه توپی کلاس 150 فلکه توپی کلاس300 , شیرفلکه استنلس استیل , شیرفلکه توپی نیپون , فلکه توپی اوریون , فلکه توپی اریون , شیر توپی کیتز , فلکه کشوی کیتز , شیرفلکه توپی گالکسی , شیر توپی گالکسی شیرفلکه توپی فورج , شیرآلات توپی فورج , فلکه توپی فورج , فلکه توپی کلاس 800 , شیرفلکه توپی چدنی , شیرفلکه توپی فاراب , فلکه توپی میراب , فلکه توپی وگ , فلکه توپی برنجی شیرفلکه توپی برنجی , فلکه توپی کیزایران , شیر توپی کیزایران , شیرفلکه توپی سیم , شیرفلکه , شیرفلکه فلنجدار , شیرتوپی دنده ای , فلکه استنلس استیل , توپی